Photos

HOPE festival 2015

HOPE festival 2014

Motivational Conference

Women Leadership in Khaltshi(Leh-Ladakh)

RUSA (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

Women Leadership in Diskit(Leh-Ladakh)